© Copyright Jeanette-Lap.com - All rights reserved

Last update 12-04-2012

                                                                                          Terms & Conditions                                                    created by Worldstyle

Future Consulting JL
Partners in business

Wat is Coaching


De Positieve Effecten van Coaching .

Diverse gecoachte personen  hebben aangegeven dat Coaching een directe positieve invloed heeft gehad op de invulling en voldoening in hun werk, carrière en privé-leven.

Het heeft hen geholpen bij:

 - het maken van de meest juiste keuzes en het nemen van de juiste

   acties om doelen te bereiken.

 - meer zelfvertrouwen krijgen.

 - tevredenheid in hun werk en prive leven.

 - het verhogen van de eigen effectiviteit en hun bijdrage in een team.

 - het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid.

 - met minder inspanning bereiken van doelen en succes.

 - het verbeteren van de samenwerking en communicatie met anderen

   (baas, collega's, familie en vrienden).

 - verbeteren van communicatie vaardigheden.

Hoe werkt een Coaching Sessie?


De meeste Coachingstrajecten beginnen met een intake gesprek van

maximaal 1 uur.

Tijdens dit intake gesprek wordt gesproken over die gebieden in het leven waar gecoachte zaken wil veranderen.

De belangrijkste doelstelling van een eerste gesprek is vast te stellen waar de problemen liggen en waarmee u geholpen wilt worden.

Daarna gaat het Coachtraject van start, hierbij richt de coach zich erop op u in beweging te zetten bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Gesprekken vinden plaats of  via de telefoon, via e-mail of Skype.

Afhankelijk van de gehanteerde systematiek en de te bereiken doelen kan gekozen worden voor een kortere (2 maanden) of langere periode (3 maanden of langer).

Patrick:

'Na jaren werkeloos en onzeker te zijn geweest, heb ik eindelijk werk gevonden, dankzij de coachingsessies met Jeanette Lap  


Anita van Amstel, bloemschikster


'Door mijn verhaal te vertellen, ben ik er achter gekomen wat mijn missie is.

Omdat leven en werk bij mij sterk met

elkaar verweven zijn, is mijn missie ook mijn levensvisie geworden; iets waar ik dagelijks op terug kan vallen'


Referenties